RANDEVU HATTI

0 (212) 219 2226

0 (530) 093 4330

info@psikoaden.com.tr

  TERAPİSTLERİMİZ


  SÜMEYYE YAŞAR

  Eğitim

  • 2007 İstanbul Bilgi Üniversitesi
   Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
  • 2013 İstanbul Ticaret Üniversitesi
   Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Bölümü

  Uzmanlık Alanı

  Bireysel Terapi, Çift - Aile Terapisi

  İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Lisans öğrenimi sürecinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Ergen ve Psikoz Servislerinde birer yıl, Gündüz Hastanesi Rehabilitasyon Merkezinde ise iki yıl staj yaptı. Gündüz hastanesinde hasta ve hasta yakınlarına yönelik grup terapi çalışmalarında hem gözlemci olarak yer aldı hem de yatan hastalara yönelik, Topluma Yeniden Kazandırma grup çalışmasını uyguladı.

  Mezuniyetle beraber psikoterapi eğitimlerini almaya, psikolog olarak çalışmaya ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans programına başladı. Prof Dr. Timuçin Oral danışmanlığında, Kadınlarda Evlilik Doyumu ve Psikosomatik Şikayetler Arası İlişkinin İncelenmesi başlıklı yüksek lisans tezi ile uzmanlığını aldı. T.C. Sağlık Bakanlığı Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yetkilendirme Sınavından başarılı olmak kaydıyla tıbbi uygulamalarda görev alma yetkisini kazanmıştır. Dr. Klinik Psikolog Serkan Özgün’den beş yıl süresince haftalık bireysel psikoterapi süpervizyonu aldı. Bununla beraber İBB – PDM de çalıştığı süre zarfında, kurum bünyesinde çalışan psikologlara yönelik, psikoterapi uzmanlarının yürüttüğü grup psikoterapi süpervizyonlarına katıldı.

  İBB Evde Sağlık Hizmetleri projesinde 2008 – 2011 yılları arasında iki yıl psikolog olarak; sağlık ve sosyal yönden dezavantajlı durumda olan, evde yatan hasta ve yakınlarını evlerinde ziyaret ederek, psikolojik danışmanlık hizmeti verdi. 2011 – 2017 yılları arasında İBB Kadın ve Aile Sağlığı Merkezleri bünyesinde yer alan Psikolojik Danışmanlık Merkezlerinde uzman psikolog olarak yetişkin bireylerle ve çiftlerle çalıştı. Hasan Kalyoncu Üniversitesinde Psikoloji Bölümü Lisans öğrencilerine Aile Psikolojisi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans öğrencilerine ise Klinik Psikoterapi Süpervizyon derslerini verdi. 2011 Van Depremi sonrası Türk Psikologlar Derneği ve Kızılay bünyesinde Van’da gönüllü psikolog olarak çalışmalara katıldı. Kurucu yönetici olarak İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi ‘İPAM’ın kuruluşunu yapıp bir yıl yönetti. Eş zamanlı olarak İPAM bünyesinde İbn Haldun Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans öğrencilerine Bireysel Klinik Psikoterapi süpervizyonu verdi.

  2020 Temmuz ayında kuruculuğunu yaptığı Psiko Aden Danışmanlık bünyesinde, yetişkinlerle çift, aile ve bireysel  olarak çalıştığı konu başlıkları; komplex travma, kaygı bozuklukları, duygu durum bozuklukları, ilişki ve iletişim sorunları, kişilik bozuklukları ve cinsel işlev bozukluklarıdır.

  E-POSTA GÖNDER DETAYLI CV GÖRÜNTÜLE

  GÜLSÜM ÖZKARA

  Eğitim

  • 2009 İstanbul Bilgi Üniversitesi
   Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
  • Üsküdar Üniversitesi
   Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Bölümü

  Uzmanlık Alanı

  Yetişkin Terapisti

  İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimini onur derecesi ile 2009 yılında tamamladıktan sonra, yüksek lisansını Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde ‘Mükemmeliyetçilik Düzeyleri ile Psikolojik İyi Olma Hali Arasındaki İlişki ve Problem Çözme Becerisine Etkisi’ konulu tez çalışmasıyla tamamladı.

  Lisans döneminde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Psikiyatri biriminde stajını tamamladı. Aynı hastanenin yatılı servisinde Psikoatolye çalışmasına 1 yıl gönüllü olarak katıldı.İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından Bahçelievler ve Eyüp çocuk esirgeme kurumlarında yürütülen projelere katıldı ve projeler süresince eğitim ve süpervizyon aldı. Yüksek lisans sürecinde stajını NP İstanbul Beyin Hastanesinde tamamladı.

  Mezun olduktan sonra meslek hayatı ile birlikte eğitimlerine devam etti. EMDR, Bilişsel Davranışçı Terapi, Çözüm Odaklı Terapi, Stratejik Aile Terapisi ve ACT – Kabul ve Kararlılık Terapisi temel eğitimleri olmak üzere birçok eğitim aldı ve bu eğitimlere yönelik farklı hocalardan 7 yıl ayda 1 tam gün süren grup süpervizyon çalışmalarına katıldı. Aynı zamanda bireysel süpervizyon sürecine devam etti. EMDR Avrupa tarafından verilen terapist sertifikası için tüm gereklilikleri yerine getirerek yetkinliğini kanıtladı ve akredite EMDR terapisti ünvanını aldı.

  İBB Psikolojik Danışmanlık Merkezlerinde 2010-2018 yılları arasında yetişkin biriminde bireysel psikoterapist olarak çalıştı. Aynı zamanda eğitim, seminer ve grup terapileri düzenledi.

  İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezinde Klinik Psikolog olarak çalışırken aynı zamanda 2 akademik yıl süresince klinik psikoloji yüksek lisans öğrencilerine klinik süpervizyon verdi.

  2018 yılından itibaren özel danışmanlık merkezlerinde ergen ve yetişkin bireylerle çalışmaya devam etti. Eylül 2020 itibariyle Aden Danışmanlık bünyesinde devam etmektedir. Aynı zamanda EMDR Travma İyileştirme Grubu projelerinde gönüllü olarak çalışmaktadır.

  Kompleks travma, depresyon, yas, okb, sosyal fobi, yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluk, bipolar bozukluk ve kişilik bozuklukları başta olmak üzere yetişkin ve ergenlerle sınav kaygısı, performans geliştirme ve iletişim sorunları konularında çalışmaktadır.

  E-POSTA GÖNDER DETAYLI CV GÖRÜNTÜLE